I.I. van Tintelen MSc Ost, D.O.-MRO

Van Tintelen studeerde sportverzorging in Haarlem en vervolgens fysiotherapie in Amsterdam.
Met deze studies als vooropleiding begon hij in 1991 aan het College Sutherland te Antwerpen aan zijn zesjarige opleiding tot Osteopaat. In 1997 slaagde hij voor het casuïstiekexamen van het Nederlands Academisch College voor Osteopathie (NACO) en verkreeg hij een speciale onderscheiding na het casuïstiekexamen in Antwerpen voor de nationale jury van de Belgische Vereniging voor Osteopathie (BVO).

Vier jaar later behaalde hij de titel D.O. (Diploma in de Osteopathie) met een zelfde speciale onderscheiding na verdediging van zijn thesis voor de internationale jury van de BVO in Antwerpen. De thesis bestond uit een verslag van zijn wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie bij de behandeling van migrainepatiënten. Sinds 1997 is hij werkzaam in zijn Praktijk voor Osteopathie, geregistreerd door het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en lid van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). In eerste instantie in Haarlem en vanaf 2002 in Baars (Steenwijk).

Via diverse opleidingen en cursussen verdiepte hij zich in diverse alternatieve en regulier medische stromingen zowel westers als oosters van oorsprong. Hij praktiseert echter uitsluitend als osteopaat.
Hij volgde diverse aanvullende opleidingen en cursussen: zwangerschapbegeleiding, behandeling van zwangerschapscomplicaties, behandeling van kinderen, behandeling van sporters, behandeling van klachten na trauma in het algemeen en whiplash in het bijzonder.

Nascholing en verdieping in de osteopathie volgt hij in alle facetten van de osteopathie: het onderzoek en de behandeling gericht op het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel en de organen en vooral ook in de relaties tussen deze gebieden.
Van Tintelen doceerde in het verleden vakken als lichamelijk onderzoek en uitsluitingsdiagnostiek, medische basiskennis, voeding en wetenschappelijk onderzoek.  Als osteopaat en onderzoeker was hij werkzaam voor de Stichting ter bevordering van Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (SWOO). Voor die stichting hielp en adviseerde hij bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van osteopathie. Zowel namens de SWOO, de NVO als op persoonlijke titel deed hij wetenschappelijk onderzoek en ondersteunde en adviseerde hij collega osteopaten bij het doen van wetenschappelijk onderzoek.
In mei 2012 behaalde hij aan de Internationale Universiteit van Dresden (DIU) de titel Bachelor of Science (BSc) in Osteopathy en in november 2012 verkreeg hij de titel Master of Science in Osteopathy aan de DIU.

Afstudeer titel BSc thesis:’A study into the efficacy and different treatment approaches of the osteopathic treatment of migraine patients.’
Afstudeer titel MSc thesis:’A study of the efficacy of the osteopathic treatment of migraine patients: multicentre trial.’

Van Tintelen heeft diverse functies binnen de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie vervuld. Zo maakte hij deel uit van de Commissie van Advies, de PR commissie, commissie beroepsinhoudelije zaken en de redactie van het tijdschrift van de vereniging ‘De Osteopaat’. Met ingang van november 2017 is hij voorzitter/regio vertegenwoordiger van Noord Nederland.

Door zijn jarenlange ervaring in de gezondheidszorg: ((top)sportverzorging (10 jaar), werkzaamheden als fysiotherapeut (8 jaar) in ziekenhuis en paramedisch centrum en als osteopaat (van 1997 tot heden)), de diverse opleidingen en functies is hij op de hoogte van vrijwel alle (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen zowel de reguliere als alternatieve geneeskunde en (on)mogelijkheden van de diverse behandelwijzen.

Van Tintelen heeft zich met name verdiept in de behandeling van die aandoeningen waar men in de reguliere en alternatieve geneeskunde niet veel raad mee weet. Elke dag weer ervaart hij de waarde van osteopathische behandeling bij aandoeningen als migraine, hoofdpijn, bekkenpijn, prikkelbare darm syndroom (PDS), diverse pijnklachten van het bewegingsapparaat en bij de diverse ongemakken van kinderen.

Praktijk voor Osteopathie

Baarsweg 16
8336 KJ Baars (Steenwijk)
Telefoon : 0521 – 58 80 89
E-mail : info@osteopathiebaars.nl