Bewijs

Dat osteopathie heel effectief is blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht binnen de osteopathie. Door de mens als één geheel te zien en te behandelen zien we ook dat niet alleen de klacht verbetert waar de patiënt voor komt maar dat ook de andere lichamelijke klachten verbeteren of verdwijnen. De algehele gezondheidstoestand verbetert vaak na osteopathische behandeling: pijn en ongemak verdwijnen en mensen gaan beter slapen, kunnen meer en langer bepaalde activiteiten doen (werk, sport, hobby) en de psychische toestand verbetert.

Er zijn studies geweest naar de effectiviteit van osteopathie bij de behandeling van migraine patiënten.
Van Tintelen deed onderzoek tussen 1999 en 2001.
Methode: Migrainepatiënten werden via huisartsen, osteopaten en publieke media op de hoogte gebracht van het onderzoek. Twee groepen werden met elkaar vergeleken: de controlegroep van 27 migrainepatiënten en de osteopathiegroep van 52 migrainepatiënten. De controlegroep diende als vertegenwoordiging van het natuurlijk beloop. Meting gebeurde middels vragenlijsten: één ingevuld voor aanvang van de behandeling en één na een jaar.

Resultaten: Er vielen 19 patiënten uit daar zij de laatste vragenlijst niet retourneerden, zodat er 60 migrainepatiënten overbleven voor analyse: 19 in de controlegroep (CG) en 41 in de osteopathiegroep(OG). In de OG verbeterden 24 van de 29 parameters significant en geen enkele verslechterde. Terwijl er in de CG geen enkele significante verbetering was. Samen met een afname in frequentie en intensiteit van de migraineklachten rapporteerden de patiënten in de OG ook een significante afname van de niet direct aan migraine gerelateerde klachten zoals maag- en darmbezwaren, duizeligheid en pijnen in armen en benen. Het is dan ook logisch dat het algemeen geestelijk en algemeen lichamelijk welbevinden significant verbeterden.

Conclusie: Osteopathische behandeling heeft een bijzonder gunstig effect op klachten van migrainepatiënten. Niet alleen wat de migraineklachten betreft maar ook voor de overige lichamelijke klachten, het psychisch functioneren en het algemeen lichamelijk en geestelijk welbevinden.
Een Duitse studie van Voigt en collega’s (2011) bevestigt deze effecten van osteopathie bij de behandeling van migraine: verminderde intensiteit van de pijn en vermindering van het aantal dagen met migraine en arbeidsongeschiktheid. Ook was er deels verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. De lengte van deze studie bedroeg 6 maanden.
Een ander mooi voorbeeld van een recente studie is het onderzoek van de Nederlandse osteopaat Hundscheid (2007). Hij onderzocht het effect van osteopathische behandeling van patiënten met het prikkelbare darm syndroom (PDS).

Methode: Een gerandomiseerde gecontroleerde studie onder 40 poliklinische PDS patiënten. 20 patiënten kregen vijf maal een osteopathische behandeling. In de controlegroep werd men behandeld door een arts. De follow up was zes maanden en de klachten werden bijgehouden door vragenlijsten en dagboeken.
Resultaten: In vergelijking tot de groep met standaardbehandeling vertoonden de patiënten die osteopathisch behandeld werden, een opvallend positief resultaat met betrekking tot algemeen klachtenpatroon, symptoomscore (PDS klachten) en levenskwaliteit.
In Turkije deden Tarsuslu en collegae onderzoek naar de effectiviteit van osteopathie bij de behandeling van obstipatieklachten bij kinderen met hersenverlamming. Het bleek dat osteopathie een significante verbetering geeft bij de behandeling van deze kinderen die moeilijk naar het toilet gingen (verstopping).
In Italië werd onlangs onderzoek gedaan bij patiënten met chronisch obstructief longlijden (COPD). Zanotti en collegae vergeleken in 2012 de effecten van de combinatie van long revalidatie en osteopathie met alleen longrevalidatie (LR) bij patiënten met ernstige COPD. De inspanningscapaciteit werd gemeten door middel van 6min looptest (6MWT – primaire uitkomstmaat) en longfunctieonderzoek (secundaire uitkomstmaat) en werd geëvalueerd in het begin en aan het einde van de training. Er werd 5 dagen per week behandeld gedurende 4 weken.

Deze studie liet zien dat osteopathie plus longrevalidatie de inspanningscapaciteit meer verbeterde dan LR alleen bij deze COPD-patiënten met ernstige klachten.
Voor meer informatie over osteopathie en wetenschappelijk onderzoek kunt u terecht op de website van de NVO: www.osteopathie.nl

Daar vind u o.a. informatie over wetenschappelijk onderzoek bij kinderen: veiligheid van osteopathische behandeling van kinderen, darmkrampen, voorkeurshouding en middenoorontsteking. Bij volwassenen o.a.: lage rugklachten, zwangerschap, nek- en hoofdpijn, chronische buikpijn bij verklevingen en chronisch vermoeidheidssyndroom.

Literatuur

Hundscheid HW, Pepels MJ, Engels LG and Loffeld RJ (2007). Treatment of irritable bowel syndrome with osteopathy: results of a randomized controlled pilot study. J Gastroenterol Hepat 22(9):1394-8.
Tarsuslu T,Bol H, Simşek IE, Toylan IE and Cam S (2009). The effects of osteopathic treatment on constipation in children with cerebral palsy: a pilot study. J Manipulative Physiol Ther 32(8):648-53.
Tintelen M van (2002). Osteopathie effectief als behandeling voor migrainepatiënten. De Osteopaat 3(3):8-16.
Voigt K, Liebnitzky J, Burmeister U, Sihvonen-Riemenschneider H, Beck M, Voigt R and Bergmann A (2011). Efficacy of Osteopathic Manipulative Treatment of Female Patients with Migraine: Results of a Randomized Controlled Trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 17(3): 225–230.
Zanotti E, Berardinelli P, Bizzarri C, Civardi A, Manstretta A, Rossetti S and Fracchia C (2012). Osteopathic manipulative treatment effectiveness in severe chronic obstructive pulmonary disease: A pilot study. Complement Ther Med 20:16-22.