Behandelingen

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt er gestart met een vraaggesprek. U vertelt eerst wat de reden is dat u bent gekomen en probeert in eigen woorden zo goed mogelijk te vertellen wat uw klachten zijn, sinds wanneer u last heeft en wat de klachten beïnvloedt in het dagelijks leven. De osteopaat is geïnteresseerd in alle facetten van uw klachten, uw algehele gezondheid, belangrijke voorvallen in het verleden zoals operaties of ongelukken en dergelijke. Zaken die eerder zijn voorgevallen in uw leven kunnen nu nog invloed hebben op de beweeglijkheid van structuren in uw lichaam. Het is voor de osteopaat belangrijk te kunnen beschikken over essentiële medische informatie. Wanneer er eerder medisch onderzoek is gedaan zoals röntgenfoto’s, scans of bloedonderzoek dan wordt u verzocht daar een kopie van mee te nemen bij het eerste bezoek.
Na het vraaggesprek vindt een algemeen onderzoek plaats om eventuele afwijkingen of ziekten uit te sluiten. Sommige aandoeningen lenen zich namelijk niet voor een osteopatische benadering. Ook leren osteopaten in hun opleiding afwijkingen en ziekten te herkennen. Het kan dus zijn dat na het vraaggesprek en het algemene onderzoek er een vermoeden kan zijn dat u beter eerst uw huisarts of specialist kan bezoeken voor verder medisch onderzoek. De osteopaat zal na overleg met u zijn bevindingen toelichten aan de huisarts, via de telefoon of via een brief die aan u wordt meegegeven.

Tijdens het specifiek osteopatisch onderzoek voelt de osteopaat met zijn handen naar bewegingsstoornissen welke mogelijk een aandeel hebben in uw klachten. Osteopaten gaan er van uit dat bewegingsverlies van onder andere botten, organen en delen van de schedel een aandeel kan hebben in het ontstaan van lichamelijke klachten. Bewegingsverlies kan ontstaan na onder andere een val, operatie, langdurige emotionele stress, infectie, fors gewichtsverlies of bevalling. Het onderzoek is gericht op beweeglijkheid van weefsels: botten, gewrichten, spieren, banden, kraakbeen, zenuwen en organen.
Na afloop van het totale onderzoek zal de osteopaat uitleggen wat zijn bevindingen zijn en of deze behandeling nuttig en bovenal veilig is. Wanneer een osteopatische aanpak is geïndiceerd zal tijdens het eerste consult meteen worden gestart met de behandeling. Met verschillende technieken tracht de osteopaat de verschillende gefixeerde structuren weer mobiel te maken en uw lichaam opnieuw in balans te brengen.

Wat kunt u van een behandeling verwachten?

De behandeling is zacht en in de regel niet pijnlijk. De aanpak respecteert het menselijk lichaam. Ogenschijnlijk werkt een osteopaat soms slechts aan de buitenkant van het lichaam, ondertussen worden vaak de diepste weefsels als hersenvliezen of buikvliezen behandeld. De patiënt kan tijdens een behandeling soms goed zijn gespannen weefsels ervaren als gevoelige zones in het lichaam. Bij forse blokkades in rug of nek is het nodig de beweeglijkheid van de wervels te corrigeren. Een niet soepel bewegende wervel of bekken kan een druk geven op de zenuwbanen en op bloed- en lymfevaten en forse spierspanning veroorzaken.
Omdat de weefsels na behandeling hun afvalstoffen loslaten of plotseling weer beter gaan functioneren, kunnen de klachten in het begin licht toenemen. Ook kan een bepaalde mate van vermoeidheid optreden. Dit zijn veelal goede reacties en herstellen zich in de regel vrij snel.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

In acute gevallen is vaak na een enkele behandeling al in mindere of meerdere mate verbetering merkbaar. Bij chronische klachten kan dat tot vier behandelingen duren. Soms is er direct na de eerste behandeling al verbetering merkbaar maar bij hardnekkige klachten zijn soms meerdere behandelingen nodig voor er verandering optreedt. Als verbetering uitblijft, zullen de behandelingsmogelijkheden opnieuw worden besproken. Wanneer er binnen drie á vier consulten geen resultaat is zal de osteopaat veelal voorstellen om de behandeling te staken. Langer doorgaan heeft dan meestal geen zin. Er dient in zo een geval naar andere oorzaken voor de klachten te worden gezocht. Onderzoek of behandeling door andere, niet manuele, disciplines binnen de gezondheidszorg zal dan wellicht zijn aangewezen. Bij volwassenen met langdurige klachten zijn gemiddeld vijf behandelingen door een osteopaat nodig om het optimale resultaat te bereiken.

Behandelfrequentie

In acute gevallen zoals plotselinge nek- of rugklachten of bij bepaalde sportblessures kan het zijn dat er wekelijks behandeld wordt. Bij meer langdurig aanwezige klachten wordt er meestal behandeld om de twee tot zes weken.

Privacy
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen. Wij werken op de ‘ouderwetse’ manier, dat wil zeggen met papieren dossiers waar uw behandelgegevens in worden genoteerd. Geen enkel gegeven over u wordt digitaal bewaard of verspreid. Alleen na uw wens en toestemming worden uw gegevens schriftelijk gerapporteerd aan bijvoorbeeld huisarts, specialist en therapeut.
Alle medische gegevens kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaren op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Omdat in het osteopathisch onderzoek ook gegevens van nog langer geleden van belang zijn, denk aan bijvoorbeeld operaties of ontwikkelingsproblemen in de kinderjaren, zullen wij uw informatie levenslang bewaren tenzij u aangeeft dat u uw gegevens vernietigd wilt zien worden. In alle andere gevallen zullen uw gegevens pas na uw overlijden vernietigd worden.

Praktijk voor Osteopathie

Baarsweg 16
8336 KJ Baars (Steenwijk)
Telefoon : 0521 – 58 80 89
E-mail : info@osteopathiebaars.nl