Veel gestelde vragen

Is er een verwijzing van de huisarts nodig voor behandeling of vergoeding er van?

Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet nodig. Ik werk echter graag samen met huisartsen, specialisten en andere disciplines binnen de gezondheidszorg. Enerzijds kan de arts belangrijke informatie doorspelen (bijvoorbeeld uitslagen van laboratoriumonderzoek en radiologie), anderzijds kunnen contacten en samenwerking ook heel waardevol zijn voor het welzijn van de patiënt.

Wat is het verschil tussen osteopathie en manuele therapie?

Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam. Manuele therapie behandelt uitsluitend de gewrichten.
In de manuele therapie is het bewegingsapparaat, de spieren en het skelet, het uitgangspunt voor de therapie. Aan deze therapie heeft men de naam manuele (met de handen) therapie gegeven. Osteopathie is een behandelingswijze die zowel het bewegingsapparaat (pariëtaal) als het orgaanstelsel (visceraal) als het zenuwstelsel (schedel, wervelkolom en zenuwen) behandelt. Manuele therapie zou je een deel van de osteopathie kunnen noemen, zij komt er ook uit voort.

Zit osteopathie in het verzekeringspakket?

Alle ziektekostenverzekeringen vergoeden de kosten van osteopathie of een gedeelte ervan via een aanvullende verzekering. Deze vergoedingen gaan niet ten koste van uw eigen risico. Raadpleeg uw polisvoorwaarden, neem contact op met uw verzekeraar of kijk op de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopatie (NVO): www.osteopathie.nl

Zijn er specialismen binnen de osteopathie?

De basiskwaliteit van geregistreerde osteopaten is gelijk. Iedere osteopaat behoort de mens te behandelen vanuit de osteopathische visie. Er kunnen echter wel kleine verschillen zijn in de manier waarop de verschillende osteopaten werken. De genoten opleiding, de gevolgde nascholingen en de ervaring bepalen naast de persoonlijkheid van de osteopaat hoe hij of zij in de praktijk werkt. Maar echte specialisaties zijn er niet. Iedere osteopaat behoort de patiënt als geheel te behandelen. Wel zijn er osteopaten die zich door interesse, na onderzoek en middels aanvullende scholing extra hebben verdiept in de behandeling van kinderen. De benadering van kinderen vergt in het algemeen toch een heel andere aanpak dan die van volwassenen. Het is dan ook aanbevolen om voordat u een afspraak maakt voor uw kind eerst aan de betreffende osteopaat te vragen of hij of zij de benodigde affiniteit en ervaring heeft met de behandeling van kinderen.

Wat voor mensen komen er bij u in de praktijk?

Wij zien patiënten van alle leeftijden, van pasgeboren baby’s tot mensen boven de 90 jaar oud. Wij behandelen topsporters maar ook mensen die weinig lichamelijk actief zijn. Wij kunnen bijna altijd veel betekenen voor mensen met zogenaamde onverklaarbare lichamelijke klachten. Deze mensen krijgen van hun arts of therapeut vaak te horen dat ze maar moeten leren leven met hun (pijn)klachten. Wij zien mensen met onschuldige maar voor hun wel vervelende klachten maar ook mensen met ernstige, invaliderende klachten of zelfs levensbedreigende ziektes. Wij beloven voor deze mensen met ernstige invaliderende en levensbedreigende aandoeningen geen beterschap maar we kunnen soms wel verlichting van de (pijn)klachten geven.
In dit soort gevallen kan osteopathie aanvullend werken op de medische behandeling die door de specialisten in het ziekenhuis worden gegeven.

Waar komen uw patiënten vandaan?

Wij zien hier in Baars, gemeente Steenwijkerland, patiënten uit de wijde omtrek. Mensen komen uit de hele Kop van Overijssel, Drenthe, Friesland, Flevoland en Groningen en soms zelf van ver daar buiten. De meesten komen uit de regio Steenwijk, Wolvega, Noordwolde, Meppel, Vledder, Hoogeveen, Staphorst, Drachten, Oosterwolde, Appelscha en Zwartsluis.
Zij vinden de praktijk op advies van huisarts, specialist of therapeut maar het vaakst komen mensen op advies van mensen uit hun omgeving. Mensen die zelf onder behandeling zijn (geweest). Een klein gedeelte van de patiënten komt via een zoektocht via internet.

Wat is het verschil tussen osteopathie en andere manuele behandelwijzen?

Osteopathie moet niet verward worden met andere manuele behandelwijzen. Osteopathie is een originele vorm van manuele geneeskunde met een geheel origineel concept, eigen diagnostiek en therapie.
De osteopaat onderzoekt de patiënt als eenheid en zal dus op het hele lichaam zijn diagnostiek toepassen in tegenstelling tot alle andere manuele benaderingswijzen. Door kennis van de bouw en werking van het lichaam kan hij de verschillende klachten van de patiënt aan elkaar relateren. Tevens is de osteopaat vaak in staat de mechanische oorzaak van veel langdurige klachten te behandelen. Osteopathie wordt soms verward met andere manuele behandelwijzen. Chiropractie, manuele therapie, craniosacraal therapie, viscerale therapie en vele andere manuele behandelwijzen richten zich echter altijd maar op een beperkt gedeelte van het lichaam. De osteopathie ziet echter altijd het lichaam als één bewegend geheel.Dat deze holistische manuele benaderingswijze heel effectief is blijkt uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht binnen de osteopathie. Door de mens als één geheel te zien en te behandelen zien we ook dat niet alleen de klacht verbetert waar de patiënt voor komt maar dat ook de andere lichamelijke klachten verbeteren of verdwijnen. De algehele gezondheidstoestand verbetert vaak na osteopathische behandeling: pijn en ongemak verdwijnen en mensen gaan beter slapen, kunnen meer en langer bepaalde activiteiten doen (werk, sport, hobby) en de psychische toestand verbetert.

Praktijk voor Osteopathie

Baarsweg 16
8336 KJ Baars (Steenwijk)
Telefoon : 0521 – 58 80 89
E-mail : info@osteopathiebaars.nl